Hyödyllistä tietoa sisäilmasta

Merkitys terveydelle

Vietämme ajastamme noin 90% sisätiloissa. Puhdistamaton ja huoltamaton ilmanvaihtojärjestelmä saattaa aiheuttaa:

- päänsärkyä
- hengitystiesairauksia
- silmien aristusta ja punoitusta
- väsymystä
- allergisia reaktioita
- astmaa

Puhdas ja raikas sisäilma vastaavasti:

- lisää terveyttä
- parantaa työtehoa
- lisää viihtyvyyttä
- nostaa elämisen laatua

Huomioitavaa myös on, joka likainen ilmanvaihtojärjestelmä on paloturvallisuusriski.

 
Ilmastointipuhdistuksen tiheys

Mikäli edellistä ilmastointikanavien puhdistusta on kulunut 5-10 vuotta, suosittelemme ilmastointikanavien tarkastamista ja puhdistusta.

Suosittelemme 5 vuotta ajanjaksoa nopeampaa tarkastelujaksoa ja puhdistustiheyttä, mikäli:

- asunnossa on kotieläimiä
- asunnossa on astmaatikkoja
- ympäristöstä tulee helposti katupölyä
- asunnossa on tehty rakennus- tai remonttitöitä
- huomataan, että kanavat ja venttiilit ovat selvästi likaiset ja suodatin likaantuu nopeasti

Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot tulee puhdistaa kerran vuodessa.

 
Kotitalousvähennys

Yksityisasiakas on oikeutettu kotitalousvähennykseen, mikäli kyseessä on kotitalousvähennyksen piirissä oleva kiinteistö. Tällöin vuoden 2019 verotuksessa saat takaisin 50% meille maksamistasi työkorvausmaksuista. Vähennyksen vuotuinen omavastuu on 100 euroa.

Esimerkkilaskelma:                       

Ilmastointipuhdistuksen hinta 500 euroa

Kotitalousvähennys 50% 250 euroa                                

Kustannus kotitalousvähennyksen jälkeen 250 euroa

Jos samana on ei ole muita kotitalousvähennyksen piirissä olevia palveluita, vähennys on 100 euron omavastuun verran pienempi.

Ilmastointipuhdistus PoLu Oy
Häkilätie 21 A, 01260 Vantaa
Puh: 040 557 5797 tai 040 557 5796
Email: ilmastointipuhdistus@polu.fi
www.polu.fi